kho ga cay

kho ga cay

kho ga cay

KHÔ GÀ CAY

Khô Gà Cay Lá Chanh

Giá bán lẻ: Liên hệ

Giá sản xuất: Liên hệ

Khô Gà Cay

Giá bán lẻ: Liên hệ

Giá sản xuất: Liên hệ

Chà bông 5Kg

Giá bán lẻ: Liên hệ

Giá sản xuất: Liên hệ

Chà Bông Gà

Giá bán lẻ: Liên hệ

Giá sản xuất: Liên hệ

Khô Gà Loại 1

Giá bán lẻ: Liên hệ

Giá sản xuất: Liên hệ

Khô gà cay

Giá bán lẻ: Liên hệ

Giá sản xuất: Liên hệ